Yhteystiedot

Sähköenergialiitto ry Sener
Asiamies Jarkko Lehtonen
c/o Turku Energia 
PL 105
20101 TURKU
sener.energia@gmail.com

16.5.2019
Sähköenergialiiton vuosikokous Lahdessa | Sähköenergialiitto ry Sener piti vuosikokouksensa 16.5.2019 Lahdessa. Alla on lyhyesti kokouksen keskeisiä päätöksiä.

16.5.2019
Toimintakertomus 2018 | Sähköenergialiitto ry Senerillä oli 92. toimintavuosi vuonna 2018.

17.5.2018
Sähköenergialiiton vuosikokous Helsingissä | Sähköenergialiitto ry Sener piti vuosikokouksensa 17.5.2018 Helsingissä. Alla on lyhyesti kokouksen keskeisiä päätöksiä.

17.5.2018
Toimintakertomus 2017 | Sähköenergialiitto ry Senerillä oli 91. toimintavuosi vuonna 2017.

18.5.2017
Sähköenergialiiton vuosikokous Porissa | Sähköenergialiitto ry Sener piti vuosikokouksensa 18.5.2017 Porissa. Alla on lyhyesti kokouksen keskeisiä päätöksiä.

18.5.2017
Toimintakertomus 2016 | Sähköenergialiitto ry Senerillä oli 90. toimintavuosi vuonna 2016.

12.5.2016
Sähköenergialiiton vuosikokous Rovaniemellä | Sähköenergialiitto ry Sener piti vuosikokouksensa 12.5.2016 Rovaniemellä. Alla on lyhyesti kokouksen keskeisiä päätöksiä.

12.5.2016
Toimintakertomus 2015 | Sähköenergialiitto ry Senerillä oli 89. toimintavuosi vuonna 2015.


Sähköenergialiitto ry

Sähköenergialiitto ry Senerin tehtävä on sähkökaupan ja -verkkotoiminnan tutkimus-, kehitys- ja opetustoiminnan edistäminen alan edunvalvonnan siirryttyä Energiateollisuus ry:lle vuoden 2005 alusta. Sähkölaitosyhdistys ry perustettiin vuonna 1926 sähköalan yritysten edunvalvonta- ja yhteistoimintajärjestöksi ja se muutti nimensä Sähköenergialiitoksi vuonna 1996.

Finska Elenergiförbundet rf Sener har ändamålet att befrämja elhandels och eldistributions forskning, utveckling och undervisning när numera Finska Energiindustri rf bevaka områdets intressen.
Till Finska Elenergiförbundet som grundades år 1926 hör 80 elföretag.

Finnish Electricity Association Sener has the target to work for electricity markets and distributions research, development and teaching when nowadays Finnish Energy Industries supervise advantages in energy area.
Finnish Electricity Association was founded in the year 1926 and it has 80 electricity companies as members.