Tulosta

Toimintakertomus 2007

Sähköenergialiitto ry Senerillä oli 81. toimintavuosi vuonna 2007.

Vuodesta 2005 lähtien Senerin tarkoitus on sähkökaupan ja –verkkoliiketoiminnan tutkimuksen, kehityksen ja opetuksen edistäminen yhdistyksen varallisuuden tuoton avulla Energiateollisuus ry:n vastatessa alan edunvalvonnasta.

Vuosikokouksesta 18.5.2006 alkaen hallituksen puheenjohtajana on toiminut Tony Eklund ja jäsenenä Leena Parvio. Varapuheenjohtajana toimi Aimo Sepponen ja hallituksen  jäseninä Mauri Törmä sekä Olli-Pekka Vaajoensuu vuosikokoukseen 10.5.2007 asti, jolloin heidät valittiin  muodostamaan Mauri Törmä koollekutsujana toimikunta asettamaan vuoden 2008 vuosikokoukselle ehdokkaat hallituksen jäseniksi. Vuosikokouksessa 2007 valittiin uusiksi hallituksen jäseniksi Timo Honkanen, Timo Koskinen ja Osmo Kähkönen, joista ensiksi mainittu valittiin samalla varapuheenjohtajaksi.
Senerin asiamiehenä toimii diplomi-insinööri Jorma Väkiparta.

Tutkimuksen, kehityksen ja opetuksen edistäminen

Merkittävin toimintamuoto edistää alan tutkimusta, kehitystä ja opetusta on Lappeenrannan teknilliselle yliopistolle vuosiksi 2006 – 2011 lahjoitettu sähkömarkkinoiden professuuri. Professuuria on hoitanut 1.8.2006 alkaen tekniikan tohtori Satu Viljainen, joka nimitettiin professoriksi 1.4.2007 alkaen. Professuurista kehittynee tärkeä alan tutkimusyksikkö.
Sähköenergialiitto on lähtenyt lisäksi mukaan vuoden 2007 alusta käynnistyneeseen uuteen sähkötekniikan tutkimuspooliin, josta on tullut  Senerille pääasiallinen kanava olla mukana koordinoimassa sähköverkkotoimialan tutkimusta ja kehitystä. Senerin edustajana ST-poolissa on verkkoliiketoiminnan johtaja Osmo Auvinen Keravan Energia –yhtiöistä. Lisäksi yhdistys on mukana joissakin erillisissä toimialansa T&K –hankkeissa, joista vuoden 2007 lopussa valmistui loppuraportti VTT:n ja TKK:n tekemästä Ilmuu2 -projektista, jossa tutkittiin ilmastomuutoksen vaikutusta sähkönjakeluverkon suunnitteluun ja rakentamiseen.

Jäsenkunta ja -maksut

Yhdistyksessä oli vuoden 2007 lopussa 75 varsinaista jäsentä, 4 kannatusjäsentä ja 3 kunniajäsentä. Jäsenkunnassa on tapahtunut jonkin verran muutoksia toimintojen eriyttämisten ja yhtiöittämisten johdosta. Vuoden 2007 jäsenmaksu oli 100 euroa ja vuodelle 2008 on vahvistettu myös 100 euron jäsenmaksu, joka peritään lähinnä jäsenrekisterin ylläpitämiseksi.
Sener on yleishyödyllinen yhdistys eikä ole arvonlisäverovelvollinen.

Taloudellinen tulos

Vuoden 2007 toiminnan ylijäämä on  642.602,70 euroa, jonka hallitus esittää siirrettäväksi  käyttörahastoon. Taseen loppusumma on 31.12.2007 3.986.999,80 euroa. Yhdistyksen varallisuus nousee jonkin verran yli 4 miljoonaan euroon.

Tulevaisuuden toiminta

Sähköenergialiiton varallisuuden tuotto käytetään sääntöjen mukaisesti toimialan edistämiseen. Perusratkaisut toimintatavoista on tehty ja niitä jatketaan tulevina vuosina. Hallitus aloitti vuonna 2007 strategiatyön, jossa kuullaan jäseniä. Toimintaa suunnataan jäsenkunnan näkemysten mukaan.