Tulosta

Toimintakertomus 2008

Sähköenergialiitto ry Senerillä oli 82. toimintavuosi vuonna 2008. Vuodesta 2005 lähtien Senerin tarkoitus on sähkökaupan ja –verkkoliiketoiminnan tutkimuksen, kehityksen ja opetuksen edistäminen yhdistyksen varallisuuden tuoton avulla Energiateollisuus ry:n vastatessa alan edunvalvonnasta.

Sähköenergialiiton vuosikokous ja Paikallisenergia –ajankohtaisseminaari pidettiin Lappeenrannassa 8.4.2008. Vuosikokouksessa päätettiin että hallituksen puheenjohtajana jatkaa Uudenkaarlepyyn Voimalaitoksen toimitusjohtaja Tony Eklund. Hallituksen varapuheenjohtajaksi valittiin Turku Energian toimitusjohtaja Risto Vaittinen. Hallituksen jäseninä jatkavat Tampereen Sähkölaitoksen varatoimitusjohtaja Leena Parvio, Tornion Energian toimitusjohtaja Timo Koskinen ja Valkeakosken Energian toimitusjohtaja Timo Honkanen. Päätettiin, että Porvoon Energian toimitusjohtaja Patrick Wackström , Oulu Energian toimitusjohtaja Tapani Kurkela ja Sallilan Energian toimitusjohtaja Mauri Törmä  muodostavat toimikunnan asettamaan vuoden 2009 vuosikokoukselle ehdokkaat hallituksen jäseniksi. Wackström toimii koollekutsujana.

Tilintarkastajiksi valittiin Risto Mäkiö (KHT) ja Juhani Kallio (KTM, Naantalin Energia Oy:n talo-uspäällikkö) ja varatilintarkastajiksi Johanna Mäntyharju-Keinänen (KHT) ja Timo Heiskari (Oulu Energian hallintopäällikkö).

Senerin hallitus teetti keväällä jäsenkyselyn jonka tulokset esiteltiin vuosikokouksessa.

Toukokuussa 2008 solmittiin asiamiespalvelu- sekä arkistovuokrasopimukset Tammerkosken Energia Oy:n kanssa. Uudeksi asiamieheksi valittiin Tampereen Sähkölaitokselta Petri Nuutinen.

Tutkimuksen, kehityksen ja opetuksen edistäminen

Merkittävin toimintamuoto edistää alan tutkimusta, kehitystä ja opetusta on edelleen Lappeenrannan teknilliselle yliopistolle vuosiksi 2007 – 2011 lahjoitettu sähkökaupan professuuri. Professuuria hoitaa tekniikan tohtori Satu Viljainen. Sähköenergialiitto tukee sähköverkkoliiketoiminnan tutki-musta ja kehitystä osallistumalla sähkötekniikan tutkimuspooliin.  Senerin edustajana ST-poolissa jatkaa Keravan Energian verkkoliiketoiminnan johtaja Osmo Auvinen. Yhdistys on mukana lisäksi joissakin erillisissä toimialansa T&K –hankkeissa, joista mainittakoon 2008 valmistunut opashanke Pahasti poikki eli näin selviät pitkästä sähkökatkosta.

Jäsenkunta ja -maksut

Yhdistyksessä oli vuoden 2008 lopussa 75 varsinaista jäsentä, 4 kannatusjäsentä ja 3 kunniajäsentä. Vuoden 2008 jäsenmaksu oli 100 euroa ja vuodelle 2009 on vahvistettu  myös 100 euron jäsenmak-su, joka peritään lähinnä jäsenrekisterin ylläpitämiseksi. Sener on yleishyödyllinen yhdistys eikä ole arvonlisäverovelvollinen.

Taloudellinen tulos

Vuoden 2008 aikana varallisuuden markkina-arvo laski maailman talouden suistuessa loppuvuodesta lamaan. Varallisuuden markkina-arvo oli vuoden 2008 lopussa 3 164 984€. Vuotta aiemmin taseen loppusumma oli 3 987 000 €.

Tulevaisuuden toiminta

Sähköenergialiiton varallisuuden tuotto käytetään sääntöjen mukaisesti energiatoimialan edistämi-seen. Perusratkaisut toimintatavoista on tehty ja niitä jatketaan tulevina vuosina.