Tulosta

Toimintakertomus 2011

Sähköenergialiitto ry Senerillä oli 85. toimintavuosi vuonna 2011. Vuodesta 2005 lähtien Senerin tarkoitus on ollut sähkökaupan ja –verkkoliiketoiminnan tutkimuksen, kehityksen ja opetuksen edistäminen yhdistyksen varallisuuden tuoton avulla Energiateollisuus ry:n vastatessa alan edunvalvonnasta.

Senerin hallituksen puheenjohtajana on toiminut Leena Parvio ja varapuheenjohtajana Risto Vaittinen. Muina jäseninä hallituksessa ovat olleet Tony Eklund, Timo Honkanen ja Janne Rouvinen. Senerin asiamiehenä on toiminut Jarkko Lehtonen.

Tutkimuksen, kehityksen ja opetuksen edistäminen

Sener on edistänyt alan tutkimusta, kehitystä ja opetusta Lappeenrannan teknilliselle yliopistolle vuosiksi 2006 – 2011 lahjoitetun sähkömarkkinoiden professuurin kautta. Professuuria on hoitanut 1.8.2006 alkaen tekniikan tohtori Satu Viljainen.

Vuoden 2011 aikana perustettiin uusi 5-vuotinen lahjoitusprofessuuri Tampereen Teknilliseen Yliopistoon. Professoriksi nimitettiin tekniikan tohtori Sami Repo. Lisäksi päätettiin jatkaa Lappeenrannan Teknillisen Yliopiston lahjoitusprofessuuria 50 % rahoitusosuudella seuraavat viisi vuotta.

Sähköenergialiitto on lisäksi mukana sähkötekniikan tutkimuspoolissa, josta on tullut Senerille pääasiallinen kanava olla mukana koordinoimassa sähköverkkotoimialan tutkimusta ja kehitystä. Senerin edustajana ST-poolissa on verkkoliiketoiminnan johtaja Osmo Auvinen Keravan Energia –yhtiöistä.

Jäsenkunta ja -maksut

Yhdistyksessä oli vuoden 2011 lopussa 69 varsinaista jäsentä, 3 kannatusjäsentä ja 3 kunniajäsentä. Jäsenkunnassa on tapahtunut jonkin verran muutoksia yritysjärjestelyiden johdosta. Vuoden 2011 jäsenmaksu oli 100 euroa, joka peritään lähinnä jäsenrekisterin ylläpitämiseksi.

Sener on yleishyödyllinen yhdistys eikä ole arvonlisäverovelvollinen.

Taloudellinen tulos

Vuoden 2011 toiminnan ylijäämä on 376 602,78 euroa, jonka hallitus esittää jätettäväksi taseeseen jakamattomiin voittovaroihin. Taseen loppusumma on 31.12.2011 3.921.489,52 euroa. Yhdistyksen varallisuuden markkina-arvo nousee vähän yli 4 miljoonaan euroon. Sener myi vuoden 2011 lopussa kolmanneksen omistusosuutensa Johtotieto Oy:stä Suomen Erillisverkot -konsernille. Myynnillä oli huomattava vaikutus Senerin tulokseen ja kauppasumma voi vielä nousta, mikäli Johtotieto Oy:n liiketoiminta kehittyy suotuisasti vuosien 2012 ja 2013 aikana.

Tulevaisuuden toiminta

Sähköenergialiiton varallisuuden tuotto käytetään sääntöjen mukaisesti toimialan edistämiseen. Perusratkaisut toimintatavoista on tehty ja niitä jatketaan tulevina vuosina.