Tulosta

Toimintakertomus 2012

Sähköenergialiitto ry Senerillä oli 86. toimintavuosi vuonna 2012. Vuodesta 2005 lähtien Senerin tarkoitus on ollut sähkökaupan ja –verkkoliiketoiminnan tutkimuksen, kehityksen ja opetuksen edistäminen yhdistyksen varallisuuden tuoton avulla Energiateollisuus ry:n vastatessa alan edunvalvonnasta.

Senerin hallituksen puheenjohtajana toimi alkuvuodesta Leena Parvio ja varapuheenjohtajana Risto Vaittinen. Muina jäseninä hallituksessa olivat Tony Eklund, Timo Honkanen ja Janne Rouvinen. Vuosikokous valitsi 23.5.2012 uudeksi puheenjohtajaksi Risto Vaittisen ja varapuheenjohtajaksi Timo Honkasen. Hallituksen muina jäseninä ovat Ingvar Kulla, Janne Rouvinen ja Tapio Salonen. Senerin asiamiehenä on toiminut Jarkko Lehtonen Jatiko Oy:stä.

Tutkimuksen, kehityksen ja opetuksen edistäminen

Vuonna 2011 käynnistyi 5-vuotinen lahjoitusprofessuuri Tampereen Teknilliseen Yliopistoon. Professuuria hoitaa tekniikan tohtori Sami Repo. Lappeenrannan Teknillisen Yliopiston lahjoitusprofessuuria jatketaan 50 % rahoitusosuudella 2011-2016. Professuuria hoitaa tekniikan tohtori Satu Viljainen.

Sähköenergialiitto on lisäksi mukana sähkötekniikan tutkimuspoolissa, josta on tullut Senerille pääasiallinen kanava olla mukana koordinoimassa sähköverkkotoimialan tutkimusta ja kehitystä. Senerin edustajana ST-poolissa on verkkoliiketoiminnan johtaja Osmo Auvinen Keravan Energia –yhtiöistä.

Jäsenkunta ja -maksut

Yhdistyksessä oli vuoden 2012 lopussa 69 varsinaista jäsentä, 3 kannatusjäsentä ja 1 kunniajäsen. Jäsenten määrässä tapahtuu jonkin verran muutoksia esimerkiksi yritysjärjestelyiden johdosta. Vuoden 2012 jäsenmaksu oli 100 euroa, joka peritään lähinnä jäsenrekisterin ylläpitämiseksi.

Sener on yleishyödyllinen yhdistys eikä ole arvonlisäverovelvollinen.

Taloudellinen tulos

Vuoden 2012 toiminnan ylijäämä on 32 808,81 euroa, jonka hallitus esittää siirrettäväksi käyttörahastoon. Taseen loppusumma on 31.12.2012 3.945.382,43 euroa. Yhdistyksen varallisuuden markkina-arvo on runsaat 4,1 miljoonaa euroa. Sener myi vuoden 2011 lopussa kolmanneksen omistusosuutensa Johtotieto Oy:stä Suomen Erillisverkot -konsernille. Yhdistykselle maksetaan vuosina 2013 ja 2014 lisäkauppahintaa enintään 33 333,33 euroa vuodessa, mikäli Johtotieto Oy:n liiketoiminta kehittyy suotuisasti vuosien 2012 ja 2013 aikana. Lisäkauppahinnan saaminen täysimääräisenä näyttää todennäköiseltä.

Tulevaisuuden toiminta

Sähköenergialiiton varallisuuden tuotto käytetään sääntöjen mukaisesti toimialan edistämiseen. Perusratkaisut toimintatavoista on tehty ja niitä jatketaan tulevina vuosina.