Tulosta

Toimintakertomus 2013

Sähköenergialiitto ry Senerillä oli 87. toimintavuosi vuonna 2013. Vuodesta 2005 lähtien Senerin tarkoitus on ollut sähkökaupan ja sähköverkkoliiketoiminnan tutkimuksen, kehityksen ja opetuksen edistäminen yhdistyksen varallisuuden tuoton avulla Energiateollisuus ry:n vastatessa alan edunvalvonnasta.

Senerin hallituksen puheenjohtajana toimi alkuvuoden Risto Vaittinen ja varapuheenjohtajana Timo Honkanen. Muina jäseninä hallituksessa olivat Janne Rouvinen, Ingvar Kulla ja Tapio Salonen. Vuosikokous valitsi 22.5.2013 erovuorossa olleen Timo Honkasen tilalle hallitukseen Keravan Energia Oy:n verkkoliiketoiminnan johtajan Osmo Auvisen. Puheenjohtajana valittiin jatkamaan Risto Vaittinen ja varapuheenjohtajaksi valittiin Tapio Salonen. Senerin asiamiehenä on toiminut koko vuoden Jarkko Lehtonen Jatiko Oy:stä.

Tutkimuksen, kehityksen ja opetuksen edistäminen

Vuonna 2011 käynnistyi 5-vuotinen lahjoitusprofessuuri Tampereen Teknilliseen Yliopistoon. Professuuria hoitaa tekniikan tohtori Sami Repo. Lappeenrannan Teknillisen Yliopiston lahjoitusprofessuuria jatketaan 50 % rahoitusosuudella vuodet 2011-2016. Professuuria hoitaa tekniikan tohtori Satu Viljainen.

Sähköenergialiitto on lisäksi mukana sähkötekniikan tutkimuspoolissa, josta on tullut Senerille pääasiallinen kanava olla mukana koordinoimassa sähköverkkotoimialan tutkimusta ja kehitystä. Senerin edustajana ST-poolissa on Osmo Auvinen.

Jäsenkunta ja -maksut

Yhdistyksessä oli vuoden 2013 lopussa 68 varsinaista jäsentä, 3 kannatusjäsentä ja 1 kunniajäsen. Jäsenten määrässä tapahtuu jonkin verran muutoksia esimerkiksi yritysjärjestelyiden johdosta. Vuoden 2013 jäsenmaksu oli 100 euroa, joka peritään lähinnä jäsenrekisterin ylläpitämiseksi.

Sener on yleishyödyllinen yhdistys eikä ole arvonlisäverovelvollinen.

Taloudellinen tulos

Vuoden 2013 toiminnan ylijäämä on 36 258,52 euroa (32 808,81 € vuonna 2012), jonka hallitus esittää siirrettäväksi käyttörahastoon. Taseen loppusumma 31.12.2013 on 3.999.534,79 euroa (3.945.382,43 €). Yhdistyksen varallisuuden markkina-arvo on runsaat 4,3 miljoonaa euroa. Sener myi vuoden 2011 lopussa kolmanneksen omistusosuutensa Johtotieto Oy:stä Suomen Erillisverkot -konsernille. Yhdistykselle maksetaan vuonna 2014 lisäkauppahintaa enintään 33 333,33 euroa, mikäli Johtotieto Oy:n liiketoiminta kehittyi suotuisasti vuoden 2013 aikana. Lisäkauppahinnan saaminen täysimääräisenä näyttää todennäköiseltä.

Tulevaisuuden toiminta

Sähköenergialiiton varallisuuden tuotto käytetään sääntöjen mukaisesti toimialan edistämiseen. Perusratkaisut toimintatavoista on tehty ja niitä jatketaan tulevina vuosina.