Tulosta

Toimintakertomus 2015

Sähköenergialiitto ry Senerillä oli 89. toimintavuosi vuonna 2015. Vuodesta 2005 lähtien Senerin tarkoitus on ollut sähkökaupan ja sähköverkkoliiketoiminnan tutkimuksen, kehityksen ja opetuksen edistäminen yhdistyksen varallisuuden tuoton avulla Energiateollisuus ry:n vastatessa alan edunvalvonnasta.

Senerin hallituksen puheenjohtajana toimi Reijo Kolehmainen ja varapuheenjohtajana Tapio Salonen. Muina jäseninä hallituksessa olivat Janne Rouvinen, Ingvar Kulla ja Osmo Auvinen. Vuosikokous valitsi 21.5.2015 nykyisen hallituksen jatkamaan. Senerin asiamiehenä on toiminut koko vuoden Jarkko Lehtonen Jatiko Oy:stä.

Tutkimuksen, kehityksen ja opetuksen edistäminen

Vuonna 2011 käynnistyi 5-vuotinen lahjoitusprofessuuri Tampereen Teknilliseen Yliopistoon. Professuuria hoitaa tekniikan tohtori Sami Repo. Lappeenrannan Teknillisen Yliopiston lahjoitusprofessuuria jatketaan 50 % rahoitusosuudella vuodet 2011-2016. Professuuria hoiti tekniikan tohtori Satu Viljainen kesään 2015 asti ja tämän jälkeen Samuli Honkapuro. Loppuvuodesta 2015 allekirjoitettiin sitoumus Vaasan yliopiston 6-vuotiseen lahjoitusprofessuuriin, jonka toiminta alkaa loppuvuodesta 2016.

Sähköenergialiitto on lisäksi mukana sähkötekniikan tutkimuspoolissa, josta on tullut Senerille pääasiallinen kanava olla mukana koordinoimassa sähköverkkotoimialan tutkimusta ja kehitystä. Senerin edustajana ST-poolissa on Osmo Auvinen, joka toimii poolin puheenjohtajana.

Jäsenkunta ja -maksut

Yhdistyksessä oli vuoden 2015 lopussa 66 varsinaista jäsentä, 2 kannatusjäsentä ja 1 kunniajäsen. Jäsenten määrä väheni vuoden aikana yhdellä kannatusjäsenellä. Vuoden 2015 jäsenmaksu oli 100 euroa, joka peritään lähinnä ajantasaisen jäsenrekisterin ylläpitämiseksi.

Sener on yleishyödyllinen yhdistys eikä ole arvonlisäverovelvollinen.

Taloudellinen tulos

Vuoden 2015 toiminnan ylijäämä on 75 363,16 euroa (101 696,77 € vuonna 2014), jonka hallitus esittää siirrettäväksi käyttörahastoon. Taseen loppusumma 31.12.2015 on 4.158.282,17 euroa (4.083.757,67 €). Yhdistyksen varallisuuden markkina-arvo vuoden päättyessä oli n. 4,41 miljoonaa euroa. Vuosi 2015 oli Senerin kaltaiselle sijoitustoiminnasta tulonsa saavalle toimijalle melko suotuisa lähinnä osakesijoitusten tuotolla mitattuna. Korkotuotot sen sijaan ovat jämähtäneet nollatasolle. Matalien korkotasojen johdosta korkosijoitusten osuutta joudutaan tulevaisuudessa vähentämään vakaiden osinkoa maksavien osakkeiden hyväksi, että sijoitustoiminnassa päästään pitkällä aikavälillä tavoitteena olevaan 6 % tuottotasoon.

Tulevaisuuden toiminta

Sähköenergialiiton varallisuuden tuotto käytetään sääntöjen mukaisesti toimialan edistämiseen. Perusratkaisut toimintatavoista on tehty ja niitä jatketaan tulevina vuosina. Vuoden 2016 aikana päättyy kaksi lahjoitusprofessuuria. Toista on tarkoitus jatkaa puolikkaalla rahoitusosuudella. Lisäksi kokonaan uuden lahjoitusprofessuurin valmistelua jatketaan.