Tulosta

Toimintakertomus 2017

Sähköenergialiitto ry Senerillä oli 91. toimintavuosi vuonna 2017. Vuodesta 2005 lähtien Senerin tarkoitus on ollut sähkökaupan ja sähköverkkoliiketoiminnan tutkimuksen, kehityksen ja opetuksen edistäminen yhdistyksen varallisuuden tuoton avulla Energiateollisuus ry:n vastatessa alan edunvalvonnasta.

Senerin hallituksen puheenjohtajana toimi Reijo Kolehmainen (Lappeenrannan Energia Oy) ja varapuheenjohtajana Leena Parvio (Tampereen sähkölaitos Oy). Muina jäseninä hallituksessa olivat Ingvar Kulla (Esse Elektro-Kraft Ab), Osmo Auvinen (Keravan Energia Oy) ja Ari Saukkonen (Imatran Seudun Sähkö Oy). Senerin asiamiehenä on toiminut Jarkko Lehtonen Jatiko Oy:stä.

Tutkimuksen, kehityksen ja opetuksen edistäminen

Tampereen teknillisellä yliopistolla TkT Sami Repo jatkoi professuuria, jota Sener tukee puolikkaan suuruisella rahoituksella. Lappeenrannan teknillisessä yliopistossa alkoi syksyllä Senerin rahoittama 3+2-vuotinen Iahjoitusprofessuuri, jota hoitaa TkT Samuli Honkapuro. Vaasassa syksyllä aloittaneessa ja TkT Hannu Laaksosen hoitamassa lahjoitusprofessuurissa Sener on yksi suurimpia rahoittajia.

Sener on lisäksi mukana sähkötekniikan tutkimuspoolissa, josta on tullut Senerille pääasiallinen kanava olla mukana koordinoimassa sähkäverkkotoimialan tutkimusta ja kehitystä. Senerin edustajana ST-poolissa on Osmo Auvinen, joka toimii poolin puheenjohtajana. Vuoden 2017 lopussa Sener sopi osallistumisesta poolin toimintaan ja rahoittamiseen myös seuraavan kolmivuotisjakson ajaksi.

Jäsenkunta ja -maksut

Yhdistyksessä oli vuoden 2017 lopussa 66 varsinaista jäsentä, 2 kannatusjäsentä. Varsinaisten jäsenten määrä pysyi vuoden aikana ennallaan. Vuoden 2017 jäsenmaksu oli 100 euroa, joka peritään lähinnä ajantasaisen jäsenrekisterin ylläpitämiseksi.

Sener on yleishyödyllinen yhdistys eikä ole arvonlisäverovelvollinen.

Taloudellinen tulos

Vuoden 2017 toiminnan ylijäämä on 170 54510 euroa (49 285,66 € alijäämä 2016). Taseen loppusumma 31.12.2017 on 4.287.813,57 euroa (4.109.735,48 €). Yhdistyksen varallisuuden markkina-arvo vuoden päättyessä oli n. 4,6 miljoonaa euroa. Vuoden 2017 sijoitustuotot muodostuivat hyviksi. Vuoden 2017 aikana pitkään ennätysalhaisella tasolla pysytellyt korkotaso kääntyi hienokseltaan nousuun. Hyvää osinkoa maksavat vakaat yhtiöt tarjoavat kuitenkin vielä yleistä korkotasoa parempaa tuottoa.

Tulevaisuuden toiminta

Sähköenergialiiton varallisuuden tuotto käytetään sääntöjen mukaisesti toimialan edistämiseen. Perusratkaisut toimintatavoista on tehty ja niitä jatketaan tulevina vuosina. Vuoden 2017 lopussa Senerin sitoumukset tuleville vuosille olivat yhteensä 1 031 600€.