Tulosta

Sähköenergialiiton vuosikokous Oulussa

Sähköenergialiitto ry Sener piti vuosikokouksensa 22.5.2013 Scandic Oulussa. Alla on lyhyesti kokouksen keskeisiä päätöksiä.

Vuosikokouksen puheenjohtajana toimi Oulun Energia Oy:n edustaja Jouko Isoviita ja sihteerinä Senerin asiamies Jarkko Lehtonen. Vuosikokous vahvisti hallituksen esityksen jäsenmaksun suuruudesta vuodelle 2013, joka on 100 euroa sekä varsinaisille jäsenille että kannatusjäsenille. Vuosikokous vahvisti tilinpäätöksen, joka näytti 32 808,81 euron ylijäämää ja myönsi hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille vastuuvapauden. Hallituksen puheenjohtajan ja jäsenten kokouspalkkiota korotettiin 50 eurolla, koska niitä ei ollut korotettu vuoden 2005 jälkeen. Vuodesta 2014 puheenjohtajalle maksetaan 200 euroa ja jäsenelle 150 euroa per /kokous.

Edellisen vuosikokouksen asettama toimikunta, jonka jäseninä olivat Leena Parvio, Tony Eklund ja Timo Koskinen, esitti hallituksen jäseniksi Risto Vaittista (Turku Energia Oy), Tapio Salosta (Tampereen Sähköverkko Oy), Janne Rouvista (Keminmaan Energia Oy), Ingvar Kullaa (Esse Elektro-Kraft Ab) ja Osmo Auvista (Keravan Energia Oy). Vuosikokous vahvisti esityksen ja valitsi hallituksen puheenjohtajaksi Risto Vaittisen ja varapuheenjohtajaksi Tapio Salosen.

Yhdistyksen sääntöjä muutettiin siten, että jatkossa yhdistykselle riittää yksi tilintarkastaja ja tälle varatilintarkastaja aikaisemman kahden tilintarkastajan sijasta. Muutosta perustuu toiminnan pienimuotoisuuteen ja muuttuneeseen lainsäädäntöön.