Tulosta

Vuosikertomus 2020

Sähköenergialiitto ry Senerillä oli 94. toimintavuosi vuonna 2020. Vuodesta 2005 lähtien Senerin tarkoitus on ollut sähkökaupan ja sähköverkkoliiketoiminnan tutkimuksen, kehityksen ja opetuksen edistäminen yhdistyksen varallisuuden tuoton avulla Energiateollisuus ry:n vastatessa alan edunvalvonnasta.

Senerin hallituksen puheenjohtajana toimi alkuvuodesta Reijo Kolehmainen (Lappeenrannan Energia Oy) ja varapuheenjohtajana Leena Parvio (Tampereen sähkölaitos Oy). Muina jäseninä hallituksessa olivat alkuvuodesta Ari Saukkonen (Imatran Seudun Sähkö Oy), Tony Eklund (Nykarleby Kraftverk Ab) ja Lauri Laine (Valkeakosken Energia Oy). Reijo Kolehmainen ja Ari Saukkonen jäivät hallituksesta pois ja vuosikokous valitsi uusiksi jäseniksi Frank Hoverfeltin (Raaseporin Energia Oy) ja Pasi Syrjälän (Rantakairan Sähkö Oy). Uudeksi puheenjohtajaksi vuosikokous valitsi Leena Parvion ja varapuheenjohtajaksi Tony Eklundin. Senerin asiamiehenä on toiminut Jarkko Lehtonen Jatiko Oy:stä.

Tutkimuksen, kehityksen ja opetuksen edistäminen

Tampereen teknillisellä yliopistolla TkT Sami Repo jatkoi professuuria, jota Sener tukee puolikkaan suuruisella rahoituksella. Lappeenrannan teknillisessä yliopistossa jatkui Senerin rahoittama lahjoitusprofessuuri, jota hoitaa TkT Samuli Honkapuro. Vaasassa syksyllä 2017 aloittanutta lahjoitusprofessuuria hoiti vuonna 2020 viransijainen koronakriisin haitatessa viran uutta täyttämistä. Sener on Vaasan professuurin suurimpia rahoittajia.

Sener on lisäksi mukana sähkötekniikan tutkimuspoolissa, josta on tullut Senerille pääasiallinen kanava olla mukana koordinoimassa sähköverkkotoimialan tutkimusta ja kehitystä. Senerin edustajana ST-poolissa on Osmo Auvinen, joka toimii poolin puheenjohtajana. Vuosi 2020 oli poolin kolmivuotinen toimikauden viimeinen vuosi ennen uutta kautta.

Jäsenkunta ja -maksut

Yhdistyksessä oli vuoden 2020 lopussa 64 varsinaista jäsentä, 2 kannatusjäsentä. Varsinaisten jäsenten määrä väheni vuoden aikana yhdellä. Vuoden 2020 jäsenmaksu oli 100 euroa, joka peritään lähinnä ajantasaisen jäsenrekisterin ylläpitämiseksi.

Sener on yleishyödyllinen yhdistys eikä ole normaalilla tavalla verovelvollinen.

Taloudellinen tulos

Vuoden 2020 toiminnan alijäämä on 115 660,83 euroa (134 748,72 € ylijäämä 2019). Taseen loppusumma 31.12.2020 on 4 037 687,05 euroa (4 153 951,35 €). Yhdistyksen toiminnan kulut olivat edellisen vuoden tasoa, mutta vuosi 2020 ei ollut sijoitusvuotena yhtä hyvä kuin edeltävä vuosi lähinnä koronriisin aiheuttaman alkuvuodesta tapahtuneen notkahduksen takia. Loppuvuodesta sijoitukset kuitenkin toipuvat täysimääräisesti pudotuksesta. Senerillä ei ole pienten jäsenmaksujen lisäksi muita tuloja, joten sijoitustuottojen määrällä on ratkaiseva vaikutus tilivuoden tulokseen.

Tulevaisuuden toiminta

Sähköenergialiiton varallisuuden tuotto käytetään sääntöjen mukaisesti toimialan edistämiseen. Perusratkaisut toimintatavoista on tehty ja niitä jatketaan tulevina vuosina. Vuoden 2020 lopussa Senerin sitoumukset tuleville vuosille olivat yhteensä 401 600 €.