Tulosta

Vuosikertomus 2019

Sähköenergialiitto ry Senerillä oli 93. toimintavuosi vuonna 2019. Vuodesta 2005 lähtien Senerin tarkoitus on ollut sähkökaupan ja sähköverkkoliiketoiminnan tutkimuksen, kehityksen ja opetuksen edistäminen yhdistyksen varallisuuden tuoton avulla Energiateollisuus ry:n vastatessa alan edunvalvonnasta.

Senerin hallituksen puheenjohtajana toimi Reijo Kolehmainen (Lappeenrannan Energia Oy) ja varapuheenjohtajana Leena Parvio (Tampereen sähkölaitos Oy). Muina jäseninä hallituksessa olivat Ari Saukkonen (Imatran Seudun Sähkö Oy) ja Tony Eklund (Nykarleby Kraftverk Ab). Osmo Auvinen (Keravan Energia Oy) ja oli jäsenenä alkuvuoden ja vuosikokouksen valitsemana uutena jäsenenä aloitti syksyllä Lauri Laine (Valkeakosken Energia Oy). Senerin asiamiehenä on toiminut Jarkko Lehtonen Jatiko Oy:stä.

Tutkimuksen, kehityksen ja opetuksen edistäminen

Tampereen teknillisellä yliopistolla TkT Sami Repo jatkoi professuuria, jota Sener tukee puolikkaan suuruisella rahoituksella. Lappeenrannan teknillisessä yliopistossa alkoi syksyllä Senerin rahoittama 3+2-vuotinen lahjoitusprofessuuri, jota hoitaa TkT Samuli Honkapuro. Vaasassa syksyllä 2017 aloittanutta lahjoitusprofessuuria hoiti vuoden 2019 loppuun Lauri Kumpulainen ja Sener on sen suurimpia rahoittajia.

Sener on lisäksi mukana sähkötekniikan tutkimuspoolissa, josta on tullut Senerille pääasiallinen kanava olla mukana koordinoimassa sähköverkkotoimialan tutkimusta ja kehitystä. Senerin edustajana ST-poolissa on Osmo Auvinen, joka toimii poolin puheenjohtajana. Vuoden 2018 alussa alkoi poolin uusi kolmivuotinen toimikausi.

Jäsenkunta ja -maksut

Yhdistyksessä oli vuoden 2019 lopussa 65 varsinaista jäsentä, 2 kannatusjäsentä. Varsinaisten jäsenten määrä väheni vuoden aikana kahdella. Vuoden 2019 jäsenmaksu oli 100 euroa, joka peritään lähinnä ajantasaisen jäsenrekisterin ylläpitämiseksi.

Sener on yleishyödyllinen yhdistys eikä ole normaalilla tavalla verovelvollinen.

Taloudellinen tulos

Vuoden 2019 toiminnan ylijäämä on 134 748,72 euroa (261 378,05 € alijäämä 2018). Taseen loppusumma 31.12.2019 on 4 153 951,35 euroa (4 018 896,01 €). Yhdistyksen toiminnan kulut olivat edellisen vuoden tasoa, mutta koska vuosi 2019 oli sijoitusvuotena hyvä, sijoitusten arvot palautuivat hankintahintojen yläpuolelle ja aiemmin tehtyjä arvonalennuksia voitiin palauttaa, mikä nosti tuloksen ylijäämäiseksi. Senerillä ei ole pienten jäsenmaksujen lisäksi muita tuloja, joten sijoitustuottojen määrällä on ratkaiseva vaikutus tilivuoden tulokseen.

Tulevaisuuden toiminta

Sähköenergialiiton varallisuuden tuotto käytetään sääntöjen mukaisesti toimialan edistämiseen. Perusratkaisut toimintatavoista on tehty ja niitä jatketaan tulevina vuosina. Vuoden 2019 lopussa Senerin sitoumukset tuleville vuosille olivat yhteensä 537 200 €.