Tulosta

Sähköenergialiiton vuosikokous Tampereen Teknillisellä Yliopistolla

Sähköenergialiitto ry Sener piti vuosikokouksensa 23.5.2012 Tampereen Teknillisellä Yliopistolla. Alla on lyhyesti kokouksen keskeisiä päätöksiä.

Ennen varsinaisen kokouksen alkua kuultiin Tampereen Teknillisen Yliopiston professorin, tekniikan tohtori Sami Revon esitys lahjoitusprofessuurin ajankohtaisista tutkimushankkeista. Samin blogi löytyy osoitteesta http://senerprof.blogspot.com. Esityksen jälkeen tehtiin laboratoriokierros.

Vuosikokouksen puheenjohtajana toimi Tampereen Sähkölaitos Oy:n edustaja Tapio Salonen ja sihteerinä Senerin asiamies Jarkko Lehtonen. Vuosikokous vahvisti hallituksen esityksen jäsenmaksun suuruudesta vuodelle 2012, joka on 100 euroa sekä varsinaisille jäsenille että kannatusjäsenille. Vuosikokous vahvisti tilinpäätöksen, joka näytti 376 602,78 euron ylijäämää ja myönsi hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille vastuuvapauden. Hallituksen puheenjohtajan ja jäsenten kokouspalkkiot päätettiin pitää ennallaan (150/100 euroa /kokous).

Edellisen vuosikokouksen asettama toimikunta, jonka jäseninä olivat Patrick Wackström, Juha Lindholm ja Timo Koskinen, esitti hallituksen jäseniksi Risto Vaittista (Turku Energia Oy), Timo Honkasta (Valkeakosken Energia Oy), Janne Rouvista (Keminmaan Energia Oy), Ingvar Kullaa (Esse Elektro-Kraft Ab) ja Tapio Salosta (Tampereen Sähköverkko Oy). Vuosikokous vahvisti esityksen ja valitsi hallituksen puheenjohtajaksi Risto Vaittisen ja varapuheenjohtajaksi Timo Honkasen.