Tulosta

Sähköenergialiitto hallitus päättänyt lahjoittaa puolitoista professuuria viideksi vuodeksi

Sähköenergialiitto ry Senerin hallitus on 7.2.2011 kokouksessaan päättänyt lahjoittaa puolitoista professuuria viideksi vuodeksi. Tampereen teknillisen yliopiston pro-fessuuri on uusi ja Lappeenrannan teknillisessä yliopistossa jatketaan puolikkaalla rahoitusosuudella viisi vuotta sitten perustettua lahjoitusprofessuuria.

Sähköenergialiitto ry Sener lahjoittaa TTY-säätiölle perustettavaa sähköverkkotekniikan professuuria varten viiden vuoden ajan 10 000 euroa kuukaudessa.  Professuurin rahoitus käynnistyy 1.8.2011. Rahoituskauden kokonaispituus on viisi vuotta. Tampereen teknillisen yliopiston sähköenergiatekniikan laitokselle perustettavan määräaikaisen professuurin opetus- ja tutkimusalaan kuuluvat muun muassa hajautetun pientuotannon verkkoonliityntä ja verkostovaikutukset keski- ja pienjänniteverkkojen tasolla, etäluettavien mittareiden täysimääräinen hyödyntäminen verkkoyhtiön toiminnan kehittämisessä, verkkoyhtiöiden kehittyvät tariffirakenteet toimintaympäristön muuttuessa sekä muut älykkäisiin sähköverkkoihin (smart grid) liittyvät tutkimusteemat.

Sähköenergialiitto ry Sener sitoutuu rahoittamaan Lappeenrannan teknillisen yliopiston  sähköenergiamarkkinoiden professuuria viiden vuoden ajan 5 000 eurolla kuukaudessa.  Professuurin rahoitus käynnistyy 1.8.2011. Rahoituskauden kokonaispituus on viisi vuotta.
Sähköenergiamarkkinoiden professuurin opetus- ja tutkimusalaan kuuluvat avoimien sähköenergiamarkkinoiden kokonaishallinta, sähkökauppa, päästökauppa, energiatietojärjestelmät ja sähköverkoista liiketoiminta. Teknisten kysymysten ohella opetus- ja tutkimustoiminnassa on vahva liiketaloudellinen näkökulma hyödyntäen yliopiston kauppatieteiden opetusta mm. johdannaisasioissa.