Tulosta

Sähköenergialiitto valmistautuu uuteen rooliinsa

SENER/RAPORTTI

Asiamies Jorma Väkiparta, 29.08.2005

SÄHKÖENERGIALIITTO VALMISTAUTUU UUTEEN ROOLIINSA

Energiateollisuus ry:n (ET) aloitettua toimintansa vuoden alusta siirtyi alan edunvalvonta ja Senerin henkilökunta uuteen järjestöön. Sähköenergialiiton uusi rooli on sähkökaupan ja –verkkotoiminnan tutkimus-, kehitys- ja opetustoiminnan edistäminen. Yhdistys myy omaisuutensa, jota se ei tarvitse uudessa roolissaan ja käyttää varallisuutensa tuoton uuden tehtävänsä mukaisesti.

Senerin asiamieheksi nimettiin diplomi-insinööri Jorma Väkiparta 11.5.2005 lukien, jolloin toimitusjohtajan tehtäviä alkuvuoden hoitanut Pekka Salomaa ja johdon assistentti Ami Almiala lopettivat Senerin tehtävien hoidon. Samana päivänä pidettiin Sähköenergialiitto ry:n vuosikokous Helsingissä, jossa hyväksyttiin Senerin edunvalvontatoiminnan viimeisen vuoden 2004 tilinpäätös ja vuosikertomus sekä myönnettiin vastuuvapaus hallitukselle ja toimitusjohtajille vuodelta 2004.
Hallituksen jäsenmäärä pienennettiin kuuteen, jotka ovat: puheenjohtaja Risto Vaittinen, varapuheenjohtaja Aimo Sepponen ja jäsenet Markku Rönkkö, Stefan Storholm, Mauri Törmä ja Olli-Pekka Vaajoensuu. Toimikuntaan asettamaan vuoden 2006 vuosikokoukselle ehdokkaat hallituksen jäseniksi nimettiin Reijo Kolehmainen (koollekutsuja), Leena Parvio ja Markku Rautiainen.

Omaisuuden realisointi alkoi toukokuussa myymällä Suomen Yrittäjille Mannerheimintien 2. ja 3. kerroksen toimitilat. 4. kerroksesta on vielä omistuksessa vajaa 200 neliömetriä vuokrattua toimistotilaa. Toukokuun lopussa ennen tilojen luovutusta entisten toimitusjohtajien prof. Tapio Kunnaksen (hänelle myös reliefi) ja energianeuvos Esa Hellgrenin taulut luovutettiin ”malleille” ja Tauno Bergholmin taulu hänen pojalleen ulkoasiainneuvos Kari Bergholmille. Entisille puheenjohtajille energianeuvoksille Aimo Puromäelle, Ilmari Peltolalle (1975 - 1980) ja Juhani Mustamolle (1996) sekä toimitusjohtaja Simo Pikkusaarelle luovutettiin heidän valokuvataulunsa. Asiamies luovuttaa loputkin taulut "malleille" tai heidän omaisilleen, mikäli he haluavat ottaa ne vastaan.

Sener on hakeutunut pois arvonlisäverovelvollisuudesta muuten kuin vuokratun toimistotilan osalta. Vuoden 2005 jäsenmaksu 750 euroa varsinaisilta jäseniltä peritään syyskuussa. Sener ja Energiateollisuus ovat suositelleet yhteistoimintajäseniä hakemaan ET:n jäsenyyttä, jolloin Sener ei peri heiltä vuoden 2005 jäsenmaksua. Mikäli yhteistoimintajäsen jää Seneriin, peritään siltä loppuvuodesta 500 euron jäsenmaksu. Toiminnan luonteen muututtua Senerin tuloslaskelma vuoden alusta kesäkuun loppuun on aivan toisen näköinen kuin ennen. ”Liikevaihto” oli 458 236 euroa ja tilikauden ylijäämä 408 352 euroa. Taseen loppusumma 30.6.2005 oli 2 247 622 euroa. Tulos ja taseen loppusumma paranevat merkittävästi loppuvuodesta realisointien jatkuessa. Hallitus on hyväksynyt Senerin sijoitustoiminnan periaatteet ja päättänyt elokuun kokouksessaan, miten varallisuuden hoito käytännössä järjestetään.

Sähköenergialiiton uuden roolin mukaisen toiminnan valmistelu on menossa. Hallitus kokoontuu seuraavan kerran 3.10.2005.


Kuvassa toimitusjohtajien taulut, joita luovuttaa Senerin nykyinen puheenjohtaja Risto Vaittinen (vuodesta 2003).


"Mallit": Vasemmalla Senerin entinen toimitusjohtaja Esa Hellgren (1986-1994) ja oikealla entinen puheenjohtaja energianeuvos Aimo Puromäki. Keskellä ensimmäisen toimitusjohtaja Tauno Bergholmin (vuoteen 1967) poika ulkoasiainneuvos Kari Bergholm.


Kuvassa keskellä entinen toimitusjohtaja professori Tapio Kunnas (1967 - 1986).


Kuvassa entisten puheenjohtajien tauluja, joita puheenjohtaja Risto Vaittinen on luovuttamassa energianeuvos Aimo Puromäelle (1986 - 1990) ja toimitusjohtaja Simo Pikkusaarelle (1993 - 1995).


Kuvassa Seneriä ja sen edeltäjää SLY:tä palvellut Mannerheihintie 76 A toimistotalo, josta poistuu Senerin logo ja talo muuttuu Suomen Yrittäjien toimitaloksi.