Tulosta

Sähköverkkoliiketoiminnan tutkimuksen, kehityksen ja opetuksen edistäminen

Sähköenergialiitto on mukana vuoden 2007 alusta käynnistyneessä uudessa sähkötekniikan tutkimuspoolissa, joka on Senerin pääasiallinen kanava olla mukana koordinoimassa sähköverkkotoimialan tutkimusta ja kehitystä. Senerin edustajana ST-poolissa on verkkoliiketoiminnan johtaja Osmo Auvinen Keravan Energia –yhtiöistä.

Lisäksi yhdistys on mukana joissakin erillisissä toimialansa T&K –hankkeissa.
Vuoden 2007 lopussa valmistui loppuraportti VTT:n ja TKK:n tekemästä Ilmuu2 -projektista, jossa tutkittiin ilmastomuutoksen vaikutusta sähkönjakeluverkon suunnitteluun ja rakentamiseen. Raportti löytyy http://www.vtt.fi/inf/pdf/tiedotteet/2007/T2419.pdf
 
Sener tuki myös professorien Erkki Lakervi ja Jarmo Partanen kirjan ”Sähkönjakelutekniikka” julkaisemista. Kirjan voi ostaa www.adato.fi
Adaton kauppapaikasta.