Tulosta

Senerin uusi vaihe alkanut

RAPORTTI

Asiamies Jorma Väkiparta

15.10.2005

SENERIN UUSI VAIHE ALKANUT

Sähköenergialiiton uusi rooli on sähkökaupan ja –verkkotoiminnan tutkimus-, kehitys- ja opetustoiminnan edistäminen alan edunvalvonnan siirryttyä Energiateollisuus ry:een (ET). Yhdistys on nyt sopinut sen omaisuutensa myynnistä, jota se ei tarvitse uudessa roolissaan ja varallisuuden tuoton käyttöä uuden tehtävän mukaisesti valmistellaan.

Senerin asiamiehenä toiminut diplomi-insinööri Jorma Väkiparta 11.5.2005 lukien, joka yhdessä Senerin hallituksen kanssa on viemässä läpi muutosta Senerin toiminnassa. Hallituksen puheenjohtaja on Risto Vaittinen, varapuheenjohtaja Aimo Sepponen ja jäsenet Markku Rönkkö, Stefan Storholm, Mauri Törmä ja Olli-Pekka Vaajoensuu.

Omaisuuden realisointi alkoi toukokuussa myymällä Suomen Yrittäjille Mannerheimintie 76:n 2. ja 3. kerroksen toimitilat. 4. kerroksen 177 neliömetrin toimistotila myytiin 13.10.2005 Suomen Yrittäjäin Työttömyyskassalle. Senerin kaikki kiinteistöomaisuus on nyt myyty ja Mannerheimintie 76 kiinteistöä remontoidaan parhaillaan yrittäjäorganisaatioiden taloksi.

Sener on omistanut 65 %:n osuuden Adato Energia Oy:sta. Sener on tehnyt sopimuksen ET:n kanssa omistusosuutensa siirtämisestä vuoteen 2009 mennessä Energiateollisuudelle. Myös Sähköviestin ja Energiauutisten julkaisuoikeudet siirtyvät ET:lle. Senerin Adaton hallitukseen nimeämien jäsenten määrä vähenee kahdesta omistusoikeuden vähenemisen myötä. Jo tänä vuonna tulee ET:sta Adaton enemmistöomistaja 51 % osuudella. Adato Energia Oy on näin energia-alan oma palveluyhtiö.

Sener on myynyt myös omistamansa Fincopower Oy:n osakkeet.

Sähköenergialiitto on myynyt nyt jokseenkin kaiken sen omaisuuden, mitä se ei tarvitse nykyisessä roolissaan. Yhdistyksen kokonaisvarallisuus on lähes neljä miljoonaa euroa. Kaikki yhdistyksen vuoden 2004 lopun varsinaiset jäsenet ovat säilyttäneet Senerin jäsenyyden ja haluavat näin olla vaikuttamassa, miten omaisuuden tuotto käytetään alan hyväksi.

Sener on valinnut varallisuuden hoidon yhteistyökumppaniksi Mandatum Yksityispankin ja yhdistyksen sijoitustoiminnan periaatteiden mukainen sijoittaminen on alkanut. Rahaliikenteen pääpankkina on edelleen Okopankki.

Sener on hakeutunut pois arvonlisäverovelvollisuudesta. Vuoden 2005 jäsenmaksu 750 euroa varsinaisilta jäseniltä perittiin syyskuussa. Senerin profiili on ollut tarkoituksellisesti sen verran matala tänä vuonna, että kaikki jäsenet eivät olleet saaneet riittävästi tietoa Senerin ja ET:n jäsenmaksuperusteista. Tämä aiheutti joitakin tiedusteluja jäsenmaksuja laskutettaessa. Sener ja Energiateollisuus ovat suositelleet yhteistoimintajäseniä hakemaan ET:n jäsenyyttä, jolloin Sener ei peri heiltä vuoden 2005 jäsenmaksua. Mikäli yhteistoimintajäsen jää Seneriin, peritään siltä loppuvuodesta 500 euron jäsenmaksu. Vuonna 2006 sekä varsinaiset että yhteistoimintajäsenet voivat olla vaikuttamassa Senerin toimintaan kevään yhdistyskokouksen 11.5.2005 päätöksen mukaisesti 100 euron jäsenmaksulla.


Sähköenergialiiton uuden roolin mukaisen toiminnan valmistelu on menossa.
Asiamies vierailee syksyn aikana teknillisissä yliopistoissa ja tutkimuslaitoksissa selvittämässä, mitä alalla tutkitaan ja opetetaan sekä mitä pitäisi tehdä. Tällä hetkellä näyttää siltä, että Sener lahjoittaa professuurin, jonka toimiala määritellään sen mukaan, mistä alallamme on eniten puutetta ja tarvetta. Lisäksi vuosittain jää jonkin verran rahoitusta pienempiin hankkeisiin, joihin sijoittamalla pyritään saamaan mukaan alan yrityksiä ja julkista rahoitusta siten, että vipuvaikutus sähkövoima-alan edistämiseksi on suuri.

Hallitus kokoontuu seuraavan kerran 21.11.2005.